“Rasulullah SAW pernah berwasiat ada 4 Amalan Sebelum Tidur”

Selasa, 16 April 2019 | 08:31:44

“Rasulullah SAW pernah berwasiat ada 4 Amalan Sebelum Tidur”

 

 

Berkaitan dengan persiapan menjelang tidur, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada istrinya, Siti Aisyah:

“Wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan empat hal:

1. Mengkhatamkan Al-Qur’an

2. Memperoleh syafa’at dariku

3. Kaum Mu’minin dan Mu’minat ridho kepadamu

4. Melaksanakan Haji dan umrah”

Aisyah bertanya: “Ya, Rasulullah… Bagaimana mungkin aku melakukan semua itu sebelum tidur?”

Rasulullah SAW menjawab: “Sebelum tidur:

1.Bacalah surat al-Ikhlas 3 kali. Maka seakan2 (sama nilainya) dengan mengkhatamkan Al-Qur’an.

الْقُرْآنِ ثُلُثَ لَتَعْدِلُ إِنَّهَا بِيَدِهِ نَفْسِي وَالَّذِي

(Abu Sa’id al-Khudri berkata) Seseorang sahabat mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad berulang-ulang. Esok paginya sahabat ini datang kepada Nabi dan menceritakan kejadian semalam sambil mempertanyakannya. Rasulullah saw menjawab: Demi jiwaku yang ada di TanganNya, sesungguhnya surah itu sama dengan sepertiga al-Qur’an.

2.Bacalah shalawat untukku, “Allaahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad”, maka aku akan memberi syafa’at kepadamu.

Surah Al-Ahzâb ayat 56:

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.

Artinya: “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada.” (HR. Al-Nasâ’i, Abû Dâud dan dishahihkan oleh Al-Nawâwî).

3.Mintalah ampunan untuk kaum mi’min/at (Allaahummaghfir lil mu’miniina wal mu’minaat, wa lil muslimiina wal muslimaat, al-ahyaa-i minhum wal amwaat), maka niscaya mereka akan meridhoimu.

4.Bacalah “bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir””Subahanallah, Wal hamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar”, maka seakan2 (sama nilainya) engkau telah melaksanakan haji dan umrah”

https://guruilmu.wordpress.com