Ayat ayat Al Quran tentang kesehatan

Selasa, 9 Januari 2018 | 08:52:38

Ayat ayat Al Quran tentang kesehatan

 

Al-Baqarah ayat 35 (2:35)

Dan kami berfirman,:Wahai Adam! Tinggalah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat (berbaggai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim

Al-Baqarah ayat 168 (2:168)

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Al-Baqarah ayat 172 (2:172)

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada nya.

Al-Baqarah ayat 172 (2:173)

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama)selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkan nya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Maidah ayat 3 (5:3)

Diharamkan bagimu (mamakan) bangkai, darah, daging babi dan daging ) hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.

Al-Maidah ayat 88 (5:88)

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepada Nya.

Al-An’am ayat 145 (6 : 145)

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang

Yunus ayat 57 (10:57)

Wahai manusia! Sungguh telah, datang kepadamu pelajaran Al-Quran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Ar-Rad ayat 11(13:11)

Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliranm dari depan dan belakang nya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri meraka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia

An-Nahl ayat 115 (16:115)

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan (menyebut nama)selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkan nya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Isra ayat 26-27 (17:26-27)

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan; dan janganlah kamu menghambu-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhanmu

Al-Isra ayat 82(17:82)

Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim (al-Quran) hanya akan menambah kerugian

Taha ayat 81 (20 : 81)

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang talah Kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas, yang menyababkan kemukaan-Ku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaan-Ku maka sungguh binasalah dia.

Az-Zariyat ayat 19 (51:19)

Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta

‘Abasa ayat 24 (80:24)

Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya

NB: Mohon masukan jika ada tambahan ayat-ayat lainnya

http://www.dragung.com